loader

Gạch lót nền 4371

Kích thước: 800 x 800mm

Thương hiệu: Maximos

Bề mặt: Bóng - Carving

Công nghệ:

Chất liệu: Porcelain
468,933đ

Kích thước: 800 x 800mm

Thương hiệu: Maximos

Bề mặt: Bóng - Carving

Công nghệ:

Chất liệu: Porcelain